Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności w portalu KartyiPowodzenie.pl

 

Czym jest RODO

Od 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe, europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – tzw. „RODO”.

 

Zbierane i przetwarzane dane osobowe

Dane osobowe (teleadresowe – imię i nazwisko, adres oraz e-mail) zamawiającego książkę w portalu KartyiPowodzenie.pl konieczne są do realizacji zamówienia wysyłki książek – autorskich publikacji Elżbiety Ellis, z kolei dane osobowe – imię, e-mail – konieczne są do rezerwacji terminu usługi świadczonej przez portal KartyiPowodzenie.pl

Czas przetwarzania Państwa danych osobowych portal KartyiPowodzenie.pl trwa do momentu ich wycofania przez Klienta.

 

Administrator danych osobowych Klientów portalu KartyiPowodzenie.pl

Administratorem danych Klientów portalu KartyiPowodzenie.pl jest

Elżbieta Ellis
ul. Polna 3A/1
43-400 Cieszyn

W razie potrzeby mogą Państwo kontaktować się z Administratorem danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem pod adresem korespondencyjnym:

Elżbieta Ellis
ul. Polna 3A/1
43-400 Cieszyn

lub adresem e-mail ela@kartyipowodzenie.pl

lub pod numerem telefonu + 48/ 606 956 316

 

Polityka prywatności portalu KartyiPowodzenie.pl

Szanowni Państwo, użytkownicy portalu KartyiPowodzenie.pl - uprzejmie prosimy pamiętać, że składając zamówienie na publikację, czy rezerwując termin usługi na naszej platformie, zgadzają się Państwo na zbieranie, przechowywanie i wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów realizacji i obsługi zamówień. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak gdyby nie zdecydowali Państwo przekazać nam danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej – nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówień na publikację. W przypadku braku zgody na podanie imienia oraz adresu e-miał nie będzie możliwe zrealizowanie usługi wróżenia z kart.

W każdej chwili i mają Państwo wgląd w swoje dane osobowe. Mogą też Państwo je dowolnie modyfikować lub usunąć je zlecając powyższe czynności inspektorowi ochrony danych osobowych portalu KartyiPowodzenie.pl. Zapewniamy, iż wszystkie przekazywane przez Państwa dane służą nam wyłącznie do realizacji zamówień i czynności logistyczno-marketingowych.

Mają Państwo prawo zyskać informacje dotyczące przetwarzania przez portal KartyiPowodzenie.pl swoich danych, mogą Państwo zażądać ich kopii, sprostowania, czy zmodyfikowania, ograniczenia przetwarzania, czy usunięcia. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, co jednak będzie skutkowało niemożnością zrealizowania złożonego w portalu zamówienia na książki bądź usługę (o ile nie zostało wcześniej zrealizowane). Mogą Państwo również w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe

Akceptując politykę prywatności  i ochrony danych osobowych wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie swoich danych przez portal KartyiPowodzenie.pl Poczcie Polskiej oraz systemowi PayPal. Wszelkie dane trafiające do w/w firm służą wyłącznie zrealizowaniu zamówienia i wysyłce towaru - książki.

 

W jaki sposób zabezpieczane są dane Klientów portalu KartyiPowodzenie.pl

Dostęp do Państwa danych osobowych ma wyłącznie właściciel portalu KartyiPowodzenie.pl

Uprzejmie informujemy, że zastosowano - zgodnie z wymogami prawa - szereg technicznych i organizacyjnych środków służących zabezpieczeniu Państwa danych osobowych. Poziom bezpieczeństwa jest stale monitorowany i podnoszony.

System IT portalu KartyiPowodzenie.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. Korzystamy z bezpiecznych certyfikatów SSL, zabezpieczających zarówno stronę, jak i wszelkie dane Klientów składających zamówienia. Wykorzystujemy technologię zabezpieczenia strony certyfikatami DNSSEC. Ponadto nasz portal i poczta funkcjonują na jednych z najbezpieczniejszych płatnych serwerach w Polsce i Unii Europejskiej.

 

Jakie dane osobowe automatycznie zbiera w trakcie składania zamówienia on-line system bądź w trakcie rozmowy telefonicznej obsługa portalu KartyiPowodzenie.pl

By móc zrealizować Państwa zamówienie na książkę, potrzebujemy następujących danych: 
- imię i nazwisko zamawiającego

- adres dostawy towaru (ulica, miejscowość, kod pocztowy)

- adres poczty elektronicznej (potrzebny do przesłania nr listu przewozowego)

By móc zrealizować Państwa zamówienie na usługę wróżenia z kart, potrzebujemy następujących danych: 
- imię zamawiającego

- adres poczty elektronicznej

Państwa dane wpisane w formularzu zamówienia bądź podane w mailu wysłanym do portalu KartyiPowodzenie.pl względnie podane drogą telefoniczną są przetwarzane wyłącznie przez portal KartyiPowodzenie.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.


Dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na strony portalu KartyiPowodzenie.pl

Portal KartyiPowodzenie.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta portal KartyiPowodzenie.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystają Państwo, łącząc się z portalem KartyiPowodzenie.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, czy adresu wejścia na stronę portalu KartyiPowodzenie.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji portalu KartyiPowodzenie.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania użytkownikom strony.

Profilowanie

Korzystając z narzędzi Google Analytics, które zapisują IP użytkownika sieci, rejon kraju, przedział wiekowy, zainteresowania i dane, które użytkownik Internetu dobrowolnie udostępnił przeglądarce Google, mogą służyć właścicielowi portalu KartyiPowodzenie.pl do tworzenia reklam bądź działań PR, w których wykorzystane będą dane zbierane przez Google Analytics oraz dane zbierane przez firmę Google. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie tych danych, zmuszeni będą do zmiany ustawień swojej przeglądarki w telefonach, tabletach, czy komputerach łączących się z siecią Internet.

 

Udostępnianie Państwa danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, portal KartyiPowodzenie.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

Zmiana polityki bezpieczeństwa portalu KartyiPowodzenie.pl

Portal KartyiPowodzenie.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania portalu KartyiPowodzenie.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu ela@kartyipowodzenie.pl lub pod numerem telefonu + 48/ 606 956 316

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych prosimy o kontakt ela@kartyipowodzenie.pl lub pod numerem telefonu + 48/ 606 956 316